İthalat verilerine göre 2023 yılında 14 milyar dolar tarım ürünleri ithalatı yapılmıştı. Gazeteci Ali Avcu, tarım ürünleri ithalatını azaltmak, Türkiye'nin tarımda yeniden kendine yeter hale gelebilmesi için yapılması gerekenleri araştırdı. 

X hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Avcu, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için atılması gereken adımları sıraladı:

 1. Tarım ve hayvancılığa yönelik modern teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması.
 2. Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması.
 3. Sulama altyapısının iyileştirilmesi ve su kaynaklarının etkin şekilde kullanılması için yatırımlar yapılması.
 4. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin pazarlanması için etkili bir altyapının oluşturulması ve pazar erişiminin sağlanması.
 5. Tarım ve hayvancılık politikalarının sürdürülebilirlik ve çevresel koruma odaklı olacak şekilde güncellenmesi.
 6. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapılması ve yenilikçi çözümlerin teşvik edilmesi.
 7. Tarım ve hayvancılık sektöründe iş gücünün niteliğinin artırılması ve genç çiftçilerin desteklenmesi.
 8. Tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliği artıracak destek programlarının oluşturulması ve uygulanması.

"Tarım ve hayvancılıkta ithalatın önlenmesi için şu adımlar atılabilir" diyen Avcu, 7 madde sıraladı:

 1. Yerli üretimi teşvik etmek amacıyla tarım ve hayvancılık sektörlerine destekler sağlanması.
 2. Tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik ithalat vergilerinin artırılması veya koruyucu gümrük vergileri uygulanması.
 3. Yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmak için teknoloji transferi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi desteklerin sağlanması.
 4. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite standartlarının yükseltilmesi ve uygun fiyatlarla tüketicilere sunulması için denetimlerin sıkılaştırılması.
 5. Tarım politikalarının ithalat bağımlılığını azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi.
 6. Tarım ve hayvancılık sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapılması ve verimliliği artıracak yeniliklerin desteklenmesi.
 7. Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine uygun finansman ve kredi imkanları sağlanarak üretimlerini artırmaları ve modernize etmeleri desteklenmeli.

Avcu, tarım ve hayvancılıkta ithalata son verilmesi getireceği faydalarıysa şöyle sıraladı:

 1. Ekonomik Bağımsızlık: İthalatın azaltılması veya durdurulması, yerli üretimi teşvik ederek ülkenin ekonomik bağımsızlığını artırabilir. Bu da dışa bağımlılığı azaltır ve ekonomiyi güçlendirir.
 2. İstihdamın Artması: Yerli tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, bu sektörlerde istihdamın artmasına yol açabilir. Yeni iş imkanları yaratılabilir ve köylerde yaşayanların gelir düzeyi artabilir.
 3. Gıda Güvenliği ve Kalitesi: Yerli üretimin teşviki, gıda güvenliğini artırabilir. Ayrıca, ithal edilen ürünlerin kalite kontrolü zor olabilirken, yerli ürünlerin kalitesi daha kolay denetlenebilir ve sağlıklı gıdaya erişim artabilir.
 4. Çevre Koruma: Yerli üretimin teşviki, taşıma ve ithalat süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltabilir. Daha az uzun mesafe taşıma işlemi, karbon ayak izini azaltabilir.
 5. Kültürel Mirasın Korunması: Tarım ve hayvancılığın geleneksel yöntemlerle sürdürülmesi, yerel kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayabilir.