Bu akım, özellikle Andre Breton tarafından resmi olarak tanımlanmış ve yönlendirilmiştir.

Sürrealizmin temel özellikleri şunlardır:

  1. Bilinçaltı Keşfi: Sürrealistler, insan bilinçaltının derinliklerine inmeyi ve rüyaların, düşlerin ve otomatizmin (bilinçsiz yazma ve çizme) aracılığıyla bu alanı keşfetmeyi amaçlarlar. Bu, geleneksel mantık ve rasyonellik sınırlarının ötesindeki düşünce ve duyguların ifade edilmesine yol açar.

  2. Rüya ve Gerçeküstü Unsurlar: Sürrealist eserlerde rüya benzeri, gerçeküstü ve tuhaf unsurlar sıkça kullanılır. Bu unsurlar, mantıksal olmayan bağlantılar ve görüntüler aracılığıyla ifade edilir. Sürrealistler, bilinçaltının gizemli ve karmaşık doğasını yansıtmak için bu tür öğeleri kullanırlar.

  3. Otomatizm: Sürrealistler, bilinçsiz düşünme ve yaratma süreçlerini keşfetmek için otomatizm tekniğini kullanırlar. Bu, düşüncelerin ve duyguların serbestçe ve rastgele ifade edilmesini sağlar. Otomatizm, yazılı ifade (otomatik yazı) ve görsel sanatlarda (otomatik çizim) yaygın olarak kullanılır.

  4. Toplumsal Eleştiri: Sürrealizm sadece sanatla sınırlı değildir; aynı zamanda toplumsal eleştiri ve politik konuları da içerir. Sürrealistler, toplumun normlarına ve sınırlarına meydan okuyarak, sıklıkla toplumsal adaletsizliklere karşı çıkarlar.

  5. Özgürlük ve İnsanın Özgürlüğü: Sürrealistler, bireyin özgürlüğünü ve hayal gücünün sınırsızlığını vurgularlar. Onlara göre, insanlar toplumun ve geleneklerin dayattığı sınırlardan kurtulmalıdır.

  6. Çoklu Sanat Disiplinleri: Sürrealizm, sadece resim ve yazıyla sınırlı değildir; aynı zamanda tiyatro, sinema, fotoğrafçılık, heykelcilik ve diğer sanat disiplinlerinde de etkili olmuştur. Sürrealistler, farklı sanat biçimlerini birleştirerek yeni ve yaratıcı ifade yöntemleri ararlar.