Serdar Yüce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden başlatılan ve 'iyi niyet' ile de bahanelendirilen "Alevi aday riskli, kazanamaz" tartışması henüz tazeyken, "sünni gelenekten gelen ve imam hatip lisesi mezunu olan" ilahiyatçılardan çarpıcı bir çıkış geldi.

İlahiyatçı yazarlar Cemil Kılıç, Prof. Dr. İsrafil Balcı, İhsan Eliaçık, Nazif Ay, Fatma Yavuz, Lütfullah Kaleli, Gülay Akbulut ve Mehmet Göl ile imam hatip mezunları Yaşar Koçer ve Tengiz Korkmaz'ın imzalarını taşıyan "AYRIMCILIĞA HAYIR!" başlıklı bildirgede "Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Hristiyanı, Musevisi, inananı ve inanmayanı ile milletimizin bütün bireyleri değerlidir" denildi.

'KARARLILIKLA REDDEDİYORUZ'
Bu bağlamda Alevilik ve Alevilerin, tıpkı diğer inançsal ve kültürel kimlikler gibi tarihimizin yadsınamaz bir gerçeği ve ülkemizin en nadide değerlerinden olduğuna vurgu yapan ilahiyatçılar, "Alevilik ve Alevilere karşı olası ötekileştirme ve ayrıştırmaları kesin bir dille reddettiğimizi tüm kararlılığımızla açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAŞASIN KARDEŞLİĞİMİZ'
İlahiyatçı dostlarının imzalarına açtıkları bildirgede, "Bizler bu görüş ve ilkeler çerçevesinde, siyaset özneleri başta olmak üzere halkımızın her bir ferdini azami duyarlılığa ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çağırıyoruz" uyarısında bulunan ilahiyatçılar, metni "Yaşasın kardeşliğimiz. Yaşasın birlik ve bütünlüğümüz" ifadeleriyle tamamladı.

İlahiyatçıların "Ayrımcılığa Hayır!" başlıklı bildirgesi şu şekilde:

Bizler; Sünni gelenekten gelen ilahiyatçılar ve İmam Hatip Lisesi mezunları olarak; son dönemde Alevi – Sünni farklılaşması temelinde yürütülmek istenen mezhepçi ayrımcılığa karşı Türkiye’mizin birlik ve bütünlüğünü savunmak için işbu bildirgeyi kamuoyumuza açıklamayı gerekli gördük.

Tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan dinsel yorum farklılıkları ve kültürel çeşitlilik, ülkemizin zenginliğidir. Bu nedenle İslam’ın doğuşundan günümüze değin yaşanan inançsal ve sosyopolitik deneyimlerle teşekkül etmiş olan mezhepsel ve meşrepsel kimlikler kesinlikle bir ayrışma ve ötekileştirme sebebi olarak görülmemeli ve kullanılmamalıdır. Zira aziz dinimiz İslam tefrika dini değil vahdet dinidir. İslam kesrette vahdeti, başka bir deyimle çokluk içinde birliği esas alan ilahî bir barış ve esenlik projesidir.

Öte yandan tarihte yaşanan kimi acıları kaşımak ve kanatmak bugünümüze ve geleceğimize ilişkin herhangi bir faydayı haiz değildir. Aksine bu türden yaklaşımlar herkes ve her kesim için telafisi zor zararlara sebebiyet verecektir. Bu nedenle mefsedeti değil maslahatı gözeterek daima birlik ve bütünlüğü savunmak, kardeşlik ve sevgiyi öğütlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmek hepimiz için imanî ve İslamî bir sorumluluktur.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed; Medine’de Mekkeli muhacirlerle Medineli ensarı kardeş ilan ederek İslam’ın kardeşlik ve esenlik düşüncesini hayata geçirmiş ve tarihin belleğine nakşetmiştir. Ayrıca Veda Hutbesi’ndeki konuşmasıyla da bu kardeşliği ve barışık yaşama projesini daha da perçinlemiştir.

İslam ayırmak ve bölmek için değil birleştirmek ve bütünleştirmek için vahyedilmiş ilahi bir nizam olarak yolumuzu aydınlatan sönmez bir ışıktır.

Nitekim yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Âl-i İmran Suresi 103. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin…”

Bu ilahi uyarıya sadakat ve itaat, her müminin kutsal görevidir. Ayrılığa düşmemek ve ayrımcılığı reddetmek, hem bireysel hem de toplumsal anlamda Müslümanların temel düsturlarındandır.

Gerçek şu ki; İslam, toplumsal ve siyasal yaşamda eşitlik ve adaleti esas almayı buyurur. Her türlü düzenleme ve uygulamanın adil ve eşitlikçi bir anlayışla ihdas edilmesi İslamî bir zorunluluktur. Bu nedenle herhangi bir makama getirilecek yahut seçilecek kişinin ırkına, inancına, mezhebine, kabilesine bakılmaz. Zira sevgili peygamberimiz; “emanetleri ehline veriniz” diye buyurarak aranacak şartın ehliyet olduğunu ortaya koymuştur. Ehliyet; adaleti, liyakati, maslahatı ve meşvereti içerir.

İslam’ın meşveret ilkesinin bir tezahürü olduğuna inandığımız Türkiye Cumhuriyeti, farklı inançlara ve çeşitli kültürel kimliklere sahip yurttaşları bulunan 84 milyon nüfusa sahip aziz milletimizin bir arada ve barış içinde yaşama iradesini temsil etmektedir. Bu iradeyi zaafa uğratacak görüş ve yaklaşımlar kesinlikle kabul edilemez. Bireylerin ırkı, dili, dini ve mezhebi üzerinden yürütülecek ayrıştırıcı olası propagandalar, varlık ve dirliğimize kasteden meşum faaliyetlerdir. Bu faaliyetlere karşı büyük Anadolu bilgesi Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin; “bir olalım, iri olalım, diri olalım!” sözleri rehber edilmelidir. Böylece başta Batı yayılmacılığı olmak üzere her türlü iç ve dış yıkıcı saldırılara karşı toplumsal yapımız daha da güçlü hale getirilmelidir.

Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Hristiyanı, Musevisi, inananı ve inanmayanı ile milletimizin bütün bireyleri değerlidir. Geçmişi binlerce yıla dayanan aziz milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak, her türlü siyasi ve toplumsal faaliyette gözetilmesi gereken en temel ilkemizdir. Bu ilke sağduyumuzun ve politik görüşlerimizin esasını teşkil etmelidir. Bu bağlamda Alevilik ve Aleviler, tıpkı diğer inançsal ve kültürel kimlikler gibi tarihimizin yadsınamaz bir gerçeği ve ülkemizin en nadide değerlerindendir. Alevilik ve Alevilere karşı olası ötekileştirme ve ayrıştırmaları kesin bir dille reddettiğimizi tüm kararlılığımızla açıklıyoruz.

Bizler bu görüş ve ilkeler çerçevesinde, siyaset özneleri başta olmak üzere halkımızın her bir ferdini azami duyarlılığa ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın kardeşliğimiz.

Yaşasın birlik ve bütünlüğümüz.

İMZACILAR ŞÖYLE:

  • Cemil KILIÇ (İlahiyatçı Yazar)
  • Prof. Dr. İsrafil BALCI (İlahiyatçı – akademisyen)
  • Nazif AY (İlahiyat ve Kelam Uzmanı- Yazar)
  • İhsan ELİAÇIK (İlahiyatçı – Yazar)
  • Fatma YAVUZ (İlahiyatçı – Yazar)
  • Yaşar KOÇER (İmam Hatip mezunu- Psikolojik Danışman)
  • Tengiz KORKMAZ (İmam Hatip mezunu- Avukat)
  • Lütfullah KALELİ (İlahiyatçı- Yazar)
  • Gülay AKBULUT (İlahiyatçı Yazar)
  • Mehmet GÖL (İlahiyatçı- Yazar)
Editör: TE Bilisim