Yeni keşfedilen bu biyolojik yapı, en basit genetik moleküller ile karmaşık virüsler arasındaki boşluğu doldurabilecek bir potansiyele sahip olabilir. Bu yapı, bükümlü RNA sıralarından oluşan simetrik ve çubuk benzeri bir görünüme sahip olduğu için "obelisk" (dikilitaş) adını aldı.

Araştırma kapsamında, Zheludev ve ekibi 5,4 milyon genetik dizilimi inceledi ve bu dizilimlerde 30 bin farklı "obelisk" türü tespit etti. İnsan mikrobiyal veritabanlarında obelisk dizilerinin, insan bağırsak bakterilerinin yüzde 7'sinde ve insan ağzındaki bakterilerin yarısında bulunduğu belirlendi.

Makalede, "Obeliskler, daha önce fark edilmemiş çeşitli RNA içeriyor olabilir. Bu elementlerin doğası viral olmayabilir ve RNA plazmitlerine benzer bir yapıda olabilir." ifadelerine yer verildi. Araştırmacılar, obelisklerin başka canlılarda bulunup bulunmadığını bilmediklerini, ancak bakteri türlerinde gözlemlenebileceğini düşündüklerini belirtti.