Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını ve tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını istediklerini ifade etti.

 Memur-Sen'in toplu sözleşmede 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep ettiğini anımsatan Doğan, 2025 yılı için refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep etti.

Doğan, bu hizmet kolundaki çalışanların kendi özelinde haklı talep ve beklentileri olduğunu  belirterek  "Haklı talep ve beklentilerin karşılanması için toplu sözleşme masası, kritik bir eşiktir, fırsattır. Taleplerimizin temelinde alın teri vardır, hemşirenin terlettiği forma vardır, acil tıp teknisyeninin katettiği yol vardır. İnsanın emeği en kutsal değeridir. Bir hemşirenin formasındaki terinin hakkını istemesi doğaldır. Özü itibarıyla emeğin hakkını talep ettiğimiz tekliflerimiz, kamu işveren heyeti tarafından doğru okunmalı, adaletin inşasına katkı sunulmalıdır." sözlerini söyledi.