Safer ayı, İslam inancında özel bir dini veya manevi öneme sahip olmayan bir aydır. Bu ayda herhangi bir yasak veya özel ibadet yerine getirme zorunluluğu bulunmaz. İslam dünyasında Safer ayı, diğer aylar gibi normal yaşamın devam ettiği bir dönemdir.