Aydınlanma Dönemi'nin aksine, duyguları, özgürlüğü, doğayı ve bireyselliği vurgulayan bir akımdır.

Romantizmin temel özellikleri şunlar olabilir:

  1. Duygusallık: Romantizm, duygusal ifadeyi ve içsel deneyimi önemseyen bir akımdır. Şairler, yazarlar ve sanatçılar, eserlerinde kişisel duygularını ve deneyimlerini yoğun bir şekilde ifade etme eğilimindedirler.

  2. Doğa ve Doğallık: Romantikler, doğayı ve doğal güzellikleri büyük bir hayranlıkla kabul ederler. Doğanın gücü ve esrarengizliği, romantik eserlerde sıkça tasvir edilir.

  3. Bireysellik: Romantizm, bireyselliği ve kişisel ifadeyi vurgular. Romantikler, toplumsal normlardan ayrılan veya dışlanan karakterleri sıklıkla konu edinirler.

  4. Özgürlük ve İdealizm: Romantikler, bireysel özgürlüğü ve idealizmi savunurlar. Bu, toplumsal sınırlamalara veya otoritelere karşı gelme eğilimini içerir.

  5. Geçmişe İlgi: Romantizm, geçmişe olan ilgiyi artırır ve tarih, efsaneler ve mitler sıkça romantik eserlerde kullanılır.

  6. Karşıtlıklar: Romantizm, çelişkileri ve karşıtlıkları vurgular. Örneğin, yaşam ve ölüm, aşk ve acı gibi karşıtlıklar sıkça romantik eserlerde işlenir.

  7. Hayal Gücü: Romantikler, hayal gücünün önemini vurgularlar ve eserlerinde fantastik ve hayalî öğeleri sıklıkla kullanırlar.

  8. Estetik İfade: Romantik sanatçılar, eserlerinde duygu ve estetik ifadeye büyük önem verirler. Bu, müzikte duygusal melodiler, şiirde lirizm ve resimde dramatik manzaralarla kendini gösterebilir.