Pera Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet Türkiyesi'ne kadar uzanan dönemin sanat eserlerini sergilemektedir. Müze koleksiyonu, resim, heykel, seramik, tekstil ve daha birçok farklı sanat dalından eserler içerir. Müzenin koleksiyonunda Osmanlı dönemi minyatürleri, Kütahya çinileri, İznik seramikleri, Levanten ressamlarının tabloları, Osman Hamdi Bey gibi ünlü Türk sanatçılarının eserleri ve daha birçok sanat eseri bulunur.