M.Ö. 300 civarında İskenderiye kentinde yaşadığı düşünülen Öklid, Atina’da bulunan Plato Okulunda fizik, matematik, geometri ve astronomi alanlarında eğitim aldı. Öklid kurduğu okul ile öğretilerinin ve Yunan biliminin Büyük İskender’in ölümüyle Makedon topraklarının dışına yapmıştır.

İskender’in ölümü sonrası Mısırın egemenliğini sağlayan Mısır Kralı 1.Ptolemy de Öklid’in okulunda derslere katıldı. Öklid belirli varsayımlara göre M.Ö. 283 yılında vefat etti.

Öklid Aksiyomları

  1. Aynı cisme eşit olan iki cisim birbirlerine de eşittir.
  2. Eğer aynı miktara sahip olan bir şeye eşit miktarlarda bir şey eklenirse elde edilenler de eşit olur.
  3. Eğer aynı miktarlardan eşit miktarlar çıkartılırsa denge bozulmaz.
  4. İki cisim birbiriyle çakışıyorsa birbirlerine eşittir.
  5. Bütün, parçadan büyüktür.