Dil öğreniminin zorluk derecesi kişisel yeteneklere, öğrenme yöntemlerine ve hedeflenen dillere göre değişebilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki diller, öğrenilmesi biraz daha karmaşık ve zorlayıcı olabilen diller olarak kabul edilir:

  1. Çince (Mandarin): Karakter bazlı yazısı, tonlu yapısı ve farklı dil ailesinden gelmesi sebebiyle, özellikle Batı dillerinden gelen kişiler için zorlu olabilir.

  2. Arapça: Arap alfabesi ve sağdan sola yazılma biçimi, dilbilgisi yapısı ve ses benzerlikleri sebebiyle öğrenimi zorlayıcıdır.

  3. Japonca: Karmaşık yazı sistemleri (kanji, hiragana, katakana), çoklu dil seviyeleri ve kültürel farklılıklar sebebiyle Japonca öğrenmek zorlayıcı olabilir.

  4. Korece: Hangul adlı yazı sistemi, dilin konuşma ve yazı dili arasındaki farklar, sayıların karmaşıklığı gibi faktörler Korece öğrenimini zorlaştırabilir.

  5. Fince: Farklı bir dil ailesinden gelmesi, dil yapısı ve gramatik kurallarındaki farklılık sebebiyle Fince öğrenmek bazı kişiler için zorlu olabilir.

  6. Macarca: Dil yapısı, kelime köklerinin farklı türetmeleri ve dilbilgisi kuralları nedeniyle Macarca, öğrenimi zor bir dil olarak kabul edilir.

  7. Rusça: Farklı bir alfabeye sahip olması, cinsiyetli dil yapısı ve kelime vurgularının kullanılması sebebiyle Rusça öğrenimi bazı öğrenciler için zorlayıcı olabilir.

  8. Afrakaans: Dil yapısı ve kelime türetmeleri açısından İngilizceye benzemesine rağmen, bazı karmaşık ses değişiklikleri sebebiyle öğrenimi zorlu olabilir.

  9. Lehçe: Farklı ses yapısı, kelime türetmeleri ve cümle yapıları, özellikle Batı dillerine aşina olanlar için Lehçe öğrenimini zorlaştırabilir.

  10. İzlandaca: Farklı bir dil ailesine ait olması, dil yapısı ve telaffuz zorlukları nedeniyle İzlandaca, diğer dillere kıyasla öğrenimi daha zor olan dillerden biridir.