Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme ile ilgili çalışıyor.

İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor. Bu sınırların üzerinde çalışma, "Fazla Çalışma" kapsamına girmektedir. Son dönemde pandemi sonrası, esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, çalışma saatleri konusunda çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor. Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in gündemine geldi.

Çalışma saatlerini aşağı çekecek uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetecek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde uygulanacak.