Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi.  Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 olarak belirlendi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Temmuz Perşembe günü yaptığı toplantıda, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltmişti.  Kurul, kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını belirtmişti.