Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan kademelerde öğrencilerin değerlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Bu çerçevede, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınavlar düzenlenecektir. Yönetmelik kapsamında, ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı düzeyde ortak yazılı sınavlar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak yazılı sınav" olarak düzenleme kararı almıştır. Bu uygulama, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacını taşımaktadır.

Sınavlar, Bakanlık tarafından hazırlanan sorularla gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları öğrenci cevap kağıtlarının değerlendirilmesiyle elde edilecektir. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli soruları kullanacaktır. Sınavlar sonrasında, öğrencilere yönelik eksiklikleri giderme amacıyla telafi değerlendirmeleri yapılacaktır.

Bu yeni düzenleme, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlama ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesini sağlama amacını gütmektedir.