Curie'nin en önemli katkılarından biri, radyum ve polonyum gibi radyoaktif elementleri keşfetmesidir. Bu çalışmaları, radyoaktivitenin özelliklerini anlamamıza ve radyoterapi gibi tıbbi uygulamalarda kullanılmasına yol açmıştır.

Ayrıca, Curie'nin X-ışınları üzerine yaptığı araştırmalar, tıpta önemli bir ilerlemeye neden olmuş ve X-ışını tıbbi teşhislerde kullanılmıştır.

Marie Curie, bilime olan katkıları ve cesaretiyle tanınan bir bilim kadını olarak tarihe geçmiştir. Onun çalışmaları, bilimsel araştırma ve keşiflerin sınırlarını zorlamış ve modern bilimin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.