Lidya, M.Ö. 7. yüzyılda batı Anadolu'da kurulan ve tarihsel olarak önemli bir uygarlık olan Lidyalıların kökenini ifade eder. İsim, bu antik uygarlığın adını taşıyan bir kişinin adı olarak kullanılmaktadır.