Kıta sahanlığı, ülkenin kıta sahanlığının sınırlarıyla çevrilen deniz alanıdır ve bir ülkenin egemenlik ve egemen hakları altında bulunur.

Kıta sahanlığı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) göre tanımlanmıştır. UNCLOS, deniz hukukuyla ilgili temel bir uluslararası anlaşmadır ve denizlerin kullanımı, sınırları, doğal kaynakların yönetimi, çevre koruma ve daha birçok konuyu düzenler.

UNCLOS'e göre, bir ülkenin kıta sahanlığı genellikle 200 deniz mili (yaklaşık 370 kilometre) uzaklığa kadar uzanır. Ancak özel koşullar altında bu sınır değişebilir. Bir ülke, kıta sahanlığına hak iddia etmek için deniz tabanının coğrafi özellikleri, jeolojik yapı, deniz tabanının sismik ve jeofizik özellikleri gibi bilimsel verilere dayanarak talepte bulunur.

Kıta sahanlığı, bir ülkenin ekonomik ve enerji kaynakları açısından stratejik bir öneme sahip bir bölgesidir. Ülkeler, kıta sahanlıklarında bulunan doğal kaynakların araştırılması, işlenmesi ve ticaretini düzenleme hakkına sahiptir. Ancak bu haklar uluslararası hukuk kuralları ve deniz hukuku anlaşmalarıyla sınırlanmıştır, ve bazı bölgeler uluslararası paylaşım gereksinimlerine tabidir. Kıta sahanlığı anlaşmazlıkları sıklıkla uluslararası mahkemeler veya anlaşmazlık çözüm süreçleri aracılığıyla çözülmektedir.