Tüm dünyada giderek artan kişisel veri güvenliği önemine odaklanarak, 1 Haziran 2024 tarihinde yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemde, yurtdışına veri aktarımı için güvenli ülkeler ve güvencelere dayalı yeni kurallar getirilirken, kurallara uymayanlara yaklaşık 9,5 milyon TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, işyerlerinde çalışanların sağlık verilerini işlemek için açık rızaları aranmayacak, işverenler istedikleri takdirde işten çıkardıkları çalışanların sağlık verilerini ileride savunma hakkını kullanmak için saklayabilecekler. Bu yeni düzenleme öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet ve Türksat yetkilileri Ankara’da düzenlenecek Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde yeni döneme geçişin hazırlıklarını yapacak.

Zirve, 12 Mart 2024'te Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini de içeren değişiklikleri de ele alacak. Yeni düzenleme kapsamında, veri sorumluları siber güvenlik anlamında verilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt eden ve verileri sadece amaçları için kullandığına dair güvence veren ülkelere veri aktarımı yapabilecekler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için 9 milyon 463 bin 213 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Özellikle işyerlerinde sağlık verilerinin işlenmesinde, çalışanlardan açık rıza alınması gerekliliği kaldırılacak. Bu değişiklik, Kovid-19 sürecinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi için çalışanların aşısını yaptırıp yaptırmadığı gibi bilgilerin işverenler tarafından bilinmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra muhtemel davalarda savunma hakkının kullanılması açısından işverenler eski çalışanlarına ait sağlık verilerini saklamaya devam edebilecekler.

Zirvede ayrıca "Deepfake Tespit ve Engelleme İçin Çözümler" başlığında, son dönemde özellikle devlet yetkililerine ait görüntülerin montajlanarak oluşturulan deepfake içeriklerinin zararları ve geliştirilen çözüm önerileri ele alınacak. Bu suçu işleyenler hakkında uygulanan cezai yaptırımlara ilişkin dünya örnekleri de incelenecek.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hazırladığı Yapay Zeka Stratejisi'nin sektöre etkileri, yapay zekanın veri güvenliği alanında meydana getirdiği yeni tehditler, uydu verilerinin kişisel veri boyutu açısından değerlendirilmesi, kripto ekonomi ve blokzincir teknolojilerinde sektörel veri koruma ile kişisel verilerin sigortacılık faaliyetleri kapsamında yurtdışına aktarımı konuları da zirvede ele alınacak.