Bu mağara, Antalya il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta, Antalya'nın doğusunda yer almaktadır. Karain Mağarası, tarih öncesi dönemlere ait buluntularla ünlüdür ve arkeologlar tarafından incelenmiş, bu mağarada yapılan kazılarda çok sayıda tarih öncesi eser bulunmuştur. Mağara, turistik bir cazibe merkezi olarak da ziyaret edilmektedir ve tarih öncesi insanların yaşam biçimlerini anlamak için önemli bir araştırma alanıdır.