İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin rezerve ve riskli alanlarını incelediği yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı. "Kent Gündemi Serisi"nin son raporunda, kasım ayındaki değişikliklerin ardından tekrar gündeme gelen rezerv alan ve riskli alan kavramları ele alındı.

Söz konusu raporda, acil dönüşüm gerektiren riskli yapıların tespit edildiği ve hızla müdahale edilmesi gereken 7 ilçe açıkladı.

Raporda öne çıkan maddeler şöyle:

- Son 11 yılda İstanbul’da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bini dönüşmüştür.

- Öncelikli ele alınması gereken Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu’nda ilan edilenin beş katı dönüşüme ihtiyaç vardır. Sadece Tuzla ilçesinde Bakanlığın ilan ettiğinin 38 katı büyüklükte bir alanda kentsel dönüşüm ihtiyacı mevcuttur.

- Rezerv alan konusuyla ilgili öne çıkan en önemli ve en tehlikeli alanların başında Kanal İstanbul güzergahı gelmektedir. Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanlarda merkezi yönetim tarafından yapılan açıklamalara göre 500 bin, İPA’nın analizine göre 2 milyon yeni nüfus artışı öngörülmektedir.

- Önceki uygulamalara bakarak yeni düzenleme incelendiğinde; gelir adaletsizliği, mülksüzles¸me ve barınma hakkına dair sorunların derinleşeceği, afete dayanıklı kentlerden ziyade finansal kaynak oluşturmaya yönelik adımlar atılacağı değerlendirilmektedir