Bu müze kompleksi, İstanbul'un Sultanahmet bölgesinde bulunur ve çeşitli medeniyetlerden gelen tarihi eserleri sergiler. İşte İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan bazı önemli eserler:

  1. I. Babil Dönemi İştar Kapısı: Mezopotamya'dan gelen bu antik kapı, İştar Tapınağı'ndan gelmektedir ve Asur Kralı Nebukadnezar II dönemine aittir.

  2. Siloam Yazıtı: Kutsal Kitap'ta bahsi geçen Siloam Tüneli ile ilgili önemli bir yazıttır. 8. yüzyıla tarihlenir ve Kudüs'ten gelmiştir.

  3. Miken Kraliyet Mezarı Hazineleri: Mykene'de bulunan kraliyet mezarlarından çıkan altın, gümüş ve diğer değerli eserleri içerir.

  4. Troya Hazineleri: Troya'dan çıkan altın ve diğer değerli eserlerden oluşan bu koleksiyon, antik Troya'nın zenginliğini yansıtır.

  5. Aleksander Lahdi: Büyük İskender'in tahtı olarak bilinen bu lahit, Mezopotamya'dan getirilen ve Pers etkilerini taşıyan önemli bir eserdir.

  6. İstanbul Lahdi: Bizans dönemine ait olan bu lahit, İstanbul şehir merkezinin planını detaylı bir şekilde tasvir eder.

  7. Sarayda İçki Sunumu Mozaği: Antik Roma dönemine ait olan bu mozaik, bir ziyafet sahnesini tasvir eder.

  8. Sidamara Lahdi: Antik Likya kentlerinden biri olan Sidamara'dan getirilen bu lahit, tanrılar ve ölüler dünyasını konu alır.

  9. Pers Dönemi Siyah Taraça Vazoları: Pers dönemine ait bu siyah taraça vazolar, sanatsal ve kültürel detayları yansıtarak zengin Pers kültürünü yansıtır.

  10. Ahmedabad Lahdi: Hindistan'dan getirilen bu lahit, Mughal İmparatorluğu dönemine ait önemli bir eserdir.