Maliye'nin IBAN üzerinden faturasız tahsilat yapanlara KDV ve ağır vergi cezaları uygulamaya başlamasıyla, MASAK da savcılıklara dosyaları iletiyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu durumu ntv.com.tr'ye değerlendirdi. Tolu'ya göre, Maliye'nin IBAN denetimleri, vergi kaybını ve kaçağı önlemeye yönelik önemli bir adım olarak kabul edilmekte. IBAN hesaplarının yoğun denetlenmesiyle vergi kaybı ve kaçağının önüne geçilebileceği ve Maliye'ye ciddi miktarda kaynak sağlanabileceği belirtiliyor.

Tolu'nun açıklamalarına göre, Maliye'nin IBAN denetimlerine karar verme sürecinde, özellikle mal ve hizmet satışlarının kredi kartları yerine IBAN üzerinden tahsil edildiğinin tespit edilmesi etkili olmuş. IBAN hesaplarının, işletmelerin adına ya da işletme sahiplerinin akrabaları adına kayıtlı olduğu ve bazılarının ise kiralandığı belirlenmiş. Maliye, bu hesaplar üzerinden yapılan tahsilatların vergisel açıdan incelenmesiyle milyarlarca TL'lik vergi kaybını tespit etmeye çalışıyor.

IBAN üzerinden tahsilatın daha çok perakende, eğlence, sağlık gibi sektörlerde kullanıldığı ifade ediliyor. İşletmeler, kredi kartı komisyonu ödememek veya vergi ödememek amacıyla müşterilerini IBAN'a yönlendiriyorlar. Ancak, bu işlemlerin bankalar tarafından Maliye ile paylaşılması nedeniyle kayıt dışı kalmak zor olduğu belirtiliyor.

Maliye'nin IBAN yoluyla tahsilat yapanları çağırıp izah isteyeceği ve fatura düzenlememiş olanlara vergi cezaları uygulayacağı belirtiliyor. IBAN kiralayanlar da bu süreçten etkilenecek ve cezalarla karşılaşabilecekler. Bu kişilerin MASAK mevzuatına aykırı hareket etmeleri durumunda ise savcılıklara sevk edilebilecekleri belirtiliyor.