Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılacağı iddia edildi.

Ağustos ayındaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 56 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşacağı öne sürüldü.

Ağustosta 172,7 milyar, eylülde 96,8 milyar ve ekimde 81,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 58,3 milyar lirası dış borç servisinden gerçekleşecek.