İşte Hamdullah Suphi Tanrıöver'in hayatının önemli dönemleri:

 • Hamdullah Suphi, 1885 yılında İstanbul'da doğdu.
 • İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nde felsefe öğrenimi gördü.
 • Edebiyat alanında birçok makale ve deneme yazdı. Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatı üzerine incelemeler yaptı.
 • 1909'da II. Meşrutiyet'in ilanıyla siyasi faaliyetlere katıldı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu.
 • 1912'de milletvekili seçildi ve Meclis-i Mebusan'a girdi.
 • Balkan Savaşları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Makedonya'da yaşayan Müslüman halkını savunmak amacıyla Makedonya'da görevlendirildi.
 • 1918'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne olan eleştirileri nedeniyle hapsedildi ve Malta'ya sürgüne gönderildi.
 • Türkiye'ye dönüşünden sonra öğretmenlik ve yazarlık kariyerine devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da görev aldı.
 • 1951'de emekliye ayrıldı ve İstanbul'a yerleşti.
 • 1966 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.,

HAMDULLAH SUPHİ'NİN ESERLERİ

 • Günebakan (makalelerini topladığı, 1929)
 • Dağ Yolu (hitabetlerini topladığı, 1928-1931)
 • Namık Kemal Bey Mağusa'da (1909)
 • Anadolu Millî Mücadelesi (1946)