İnalcık, Osmanlı tarihi alanında yaptığı katkılar ve özgün çalışmaları ile uluslararası alanda büyük saygı görmüş bir bilim insanıdır.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördükten sonra, Princeton Üniversitesi'nde öğrenimine devam etmiş ve doktorasını tamamlamıştır. Kendisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına derinlemesine bir bakış sunan ve geleneksel tarih anlayışını değiştiren birçok esere imza atmıştır.

Inalcık, Osmanlı bürokrasisini ve yönetim sistemini ele aldığı eserleriyle özellikle tanınır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar, Anadolu ve Kuzey Afrika gibi farklı bölgelerdeki yönetimini ve etkileşimini incelerken kültürel ve toplumsal dinamiklere de odaklanmıştır. İnalcık'ın çalışmaları, Osmanlı tarihi alanında yapılan araştırmaların temelini oluşturmuş ve birçok genç akademisyeni etkilemiştir.

Halil İnalcık, akademik kariyerinin yanı sıra, Türk tarihçiliğinin uluslararası arenadaki tanınmış isimlerinden biri olarak da bilinir. İnalcık'ın ölümü, Türk tarihçilik camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirilmiş, ancak eserleri ve düşünceleri hala tarih çalışmalarında önemli bir etki taşımaktadır.