Adıvar, 1884 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini özel dersler alarak tamamladıktan sonra Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne girdi. Kolejden 1908 yılında mezun olduktan sonra öğretmenlik ve müfettişlik görevlerinde bulundu.

Adıvar, 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. 1911 yılında Balkan Savaşları'nı yerinde gözlemledi ve bu savaşları konu alan "Heyula" (1912) ve "Raik'in Annesi" (1912) adlı romanları yazdı.

Adıvar, 1919 yılında İzmir'in işgalini protesto etmek için düzenlenen mitinglerde yaptığı ateşli konuşmalarla dikkat çekti. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katıldı. Bu dönemde "Ateşten Gömlek" (1922), "Vurun Kahpeye" (1923-1924) ve "Türkün Ateşle İmtihanı" (1923) adlı romanları yazdı.

Adıvar, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olarak görev yaptı. 1950 yılında Demokrat Parti'den milletvekili seçildi.

Adıvar, 1964 yılında İstanbul'da öldü.

HALİDE EDİP ADIVAR ESERLERİ

  • Heyulâ
  • Raik'in Annesi.
  • Seviyye Talip.
  • Handan.
  • Yeni Turan.
  • Son Eseri.
  • Mev'ud Hüküm.
  • Ateşten Gömlek.