Genellikle çocukluk döneminde başlar ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme problemlerine yol açabilir.

Göz tembelliği, tipik olarak şu nedenlerden kaynaklanabilir:

  1. Gözler arasındaki refraksiyon farklılığı: İki göz arasındaki göz bozukluğu farkı, bir gözün diğerine göre daha net görmesine neden olabilir. Bu durum, tembel gözün daha zayıf görme yeteneğine sahip olmasına yol açar.

  2. Katarakt: Katarakt, göz merceğinin bulanıklaşmasına neden olan bir durumdur. Katarakt olan bir göz, net görmekte zorlanabilir ve bu da tembel gözün gelişmesine yol açabilir.

  3. Göz kayması (strabismus): Strabismus, gözlerin normal hizasını kaybettiği bir durumdur. Gözlerin farklı yönlere bakması, beynin iki gözden gelen görüntüleri birleştirmekte zorlanmasına ve göz tembelliğine yol açabilir.