Orwell, çağdaş toplumun politik ve sosyal sorunlarına eleştirel bir bakış sunan eserleriyle ün kazanmıştır. "1984," totaliter bir rejim altında yaşayan bir bireyin deneyimini anlatan distopik bir roman olarak bilinir ve hükümetin sansür ve gözetimine odaklanır. "Hayvan Çiftliği" ise bir çiftlikteki hayvanların insan yönetimine karşı başkaldırılarını anlatan bir alegorik eserdir ve totalitarizmi eleştirir.

George Orwell ayrıca birçok makale, deneme ve gazete yazıları kaleme almıştır. Siyasi görüşleri nedeniyle de tanınır ve İspanya İç Savaşı'na katıldıktan sonra Komünizm'e eleştirel bir bakış geliştirmiştir.

George Orwell, edebi ve siyasi katkıları nedeniyle 20. yüzyılın en etkili yazarlarından biri olarak kabul edilir ve eserleri hala okuyucular ve eleştirmenler tarafından incelenmeye devam edilmektedir.

GEORGE ORWELL KİTAPLARI

  • Paris ve Londra'da Beş Parasız (1933)
  • Burma Günleri (1934)
  • Papazın Kızı (1935)
  • Zambak Solmasın veya Aspidistra (1936)
  • Wigan İskelesi Yolu (1937)
  • Katalonya'ya Selam (1938)
  • Daralma veya Boğulmamak İçin (1939)
  • Hayvan Çiftliği (Bir Peri Masalı) (1945)
  • Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1949)