Fütürist hareketin temel özellikleri şunlardır:

  1. Geleceği Kutlama: Fütüristler, modernizmin ve teknolojinin getirdiği değişiklikleri ve gelecekteki potansiyeli coşkuyla kutladılar. Sanatlarında ve edebiyatlarında sıkça geleceğe dönük temalar işlediler.

  2. Hız ve Hareket: Fütürist sanat eserleri, hız, hareket ve dinamizm konularını vurguladı. Özellikle resimlerinde, hareketin izlerini ve enerjiyi yakalamaya çalıştılar.

  3. Savaşa Bağlılık: Birinci Dünya Savaşı sırasında, bazı fütüristler savaşı bir tür yeniden doğuş fırsatı olarak gördü ve savaşı destekledi. Bu nedenle, bazı fütüristler politik açıdan kontroversiyel duruşlar sergilediler.

  4. Filippo Marinetti: Fütürist hareketin önde gelen figürlerinden biri olan İtalyan şair ve yazar Filippo Tommaso Marinetti, 1909'da yayımlanan "Fütürizm Bildirgesi" ile hareketin kurucusu olarak kabul edilir.

  5. Fütürist Sanat ve Edebiyat: Fütürist sanat, resim, heykel, mimari ve tiyatro gibi birçok farklı alanda kendini gösterdi. Fütürist edebiyat, geleneksel dil yapılarına karşı çıkan deneysel yazılar içerir.

  6. Uluslararası Etki: Fütürizm, İtalya'da başladı ancak kısa sürede diğer ülkelere de yayıldı. Rusya'da da etkili oldu ve Rus fütüristler, deneysel sanat ve edebiyat eserleri ürettiler.