Teymur'a göre, ekonomik büyüme oranları, genellikle büyük şirketlerin ve zengin kesimin gelir artışlarını yansıtıyor. Ancak, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve artan yaşam maliyetleri, genel nüfusun büyümeden yeterince faydalanamadığını gösteriyor.

Teymur, "Ekonomik büyüme oranları, makroekonomik bir gösterge olarak önemli olsa da, bu oranlar halkın yaşadığı gerçek ekonomik durumu tam olarak yansıtmıyor" dedi. "Milletin büyük bir kısmı zorluklarla mücadele ederken, bu tür rakamların gerçekçi bir refah göstergesi olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Ekonomik büyüme, herkes için eşit faydalar sağlamıyor," diye ekledi Teymur. "Hükümetin, büyümenin faydalarını daha adil bir şekilde dağıtacak politikalar geliştirmesi gerekiyor.'' olduğunu belirtti.

Teymur, ayrıca hükümetin sosyal destek programlarını güçlendirmesi ve eğitim ile sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade etti.