Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine yapılan yeni eklemeyle birlikte, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi için ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra ise bu fiyatlar Birlik tarafından onaylanacak.

Bakanlık, tarifeye olumsuz görüş bildirdiğinde, Birlik yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte doğrudan komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlık görüşüne sunacak.