Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, insan haklarını ve özgürlükleri korumayı amaçlayan bir belgedir ve bu günün amacı, tüm bireylerin haklarına ve değerine vurgu yapmaktır.

Dünya Bireysel Haklar Günü, insan haklarına saygı göstermenin, insan onuruna uygun yaşam koşulları sağlamanın ve adil ve eşitlikçi bir toplumun oluşturulmasının önemini vurgular. Bu özel gün, dünya genelinde insan haklarına yönelik farkındalığı artırmak, insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve bu ihlallerin sona erdirilmesi için çaba göstermek amacıyla çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve konferanslar düzenlenir.

Dünya Bireysel Haklar Günü, insanların eşitlik, özgürlük, adalet ve insan haklarına saygı temelinde bir dünya için birleştiği bir gün olarak kabul edilir. Bu gün, insan haklarına duyarlılığı artırmak ve bu hakların her birey tarafından korunmasını teşvik etmek için bir fırsat sunar.