İşte İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bazı önemli belgesellerden bazıları:

  1. "The World at War" (Savaşın Dünyası): Bu belgesel, İkinci Dünya Savaşı'nın kapsamlı bir incelemesini sunar. 26 bölümden oluşan bu yapıt, tarihçiler, gaziler ve savaşın tanıkları ile röportajlar içerir.

  2. "Apocalypse: The Second World War" (Kıyamet: İkinci Dünya Savaşı): Bu belgesel, savaşın tüm yönlerini dramatik ve etkileyici bir şekilde anlatır. Orijinal renkli görüntüler ve röportajlar içerir.

  3. "The War" (Savaş): Ken Burns ve Lynn Novick tarafından yönetilen bu belgesel, Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılımını ve savaşın etkilerini anlatır.

  4. "The Price of Empire" (İmparatorluk Bedeli): Bu belgesel, İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşünü ve İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini inceler.

  5. "The Nazis: A Warning from History" (Nazi'ler: Tarihten Bir Uyarı): Bu belgesel, Nazi Partisi'nin yükselişini ve savaşın sonuçlarını araştırır. Nazi dönemi belgesel filmlerini ve arşiv görüntülerini içerir.

  6. "The Color of War" (Savaşın Rengi): Bu belgesel, savaşın renkli görüntülerini kullanarak İkinci Dünya Savaşı'nın görsel tarihini sunar. Renkli görüntüler, savaşın insan tarafını daha yakından görmemizi sağlar.

  7. "Victory at Sea" (Denizde Zafer): İkinci Dünya Savaşı'nın deniz savaşlarına odaklanan bu belgesel, savaşın denizlerdeki yönünü vurgular.

  8. "The Unknown War" (Bilinmeyen Savaş): Bu belgesel, Doğu Cephesi'nde yaşanan savaşı ve Sovyetler Birliği'nin rolünü anlatır. Bu cephe, Batı'da genellikle daha az bilinir.