Bu gün, dünya çapında diyabetin farkındalığını artırmak ve diyabetle mücadele etmek amacıyla düzenlenir. Dünya Diyabet Günü, 1991 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa başlatılmıştır.

Dünya Diyabet Günü'ünün ana hedefleri şunlardır:

  1. Farkındalık Oluşturmak: Diyabetin dünya genelindeki yaygınlığını ve tehlikesini vurgulayarak insanları bilinçlendirmek. Diyabetin belirtileri, risk faktörleri ve önleme yöntemleri hakkında toplumu bilinçlendirmek.

  2. Diyabetle Mücadele: Diyabetin kontrol altına alınması, erken teşhis edilmesi ve diyabetli kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereken bilgi ve kaynakları sağlamak.

  3. Sağlık Politikalarını Desteklemek: Diyabetin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için daha iyi sağlık politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek.

  4. Toplumsal Destek ve Dayanışma: Diyabetle yaşayan kişilere ve ailelerine destek sağlamak, onlarla dayanışma içinde olmak ve toplumun diyabetle mücadelede birlik olmasını teşvik etmek.

Her yıl Dünya Diyabet Günü, belirli bir tema etrafında düzenlenir ve bu tema, diyabetle ilgili önemli konuları vurgular. Örneğin, bir yıl diyabetin gençler arasında yaygınlaşmasına dikkat çekilebilirken, başka bir yıl diyabetin beslenme ve fiziksel aktivite ile ilişkisine odaklanılabilir.

Dünya Diyabet Günü, dünya genelinde birçok etkinlik, seminer, ücretsiz sağlık taramaları ve kampanyalarla kutlanır. Aynı zamanda bireylerin ve toplumların diyabet konusunda bilinçlenmesine ve bu hastalıkla mücadelede birlikte çalışmasına vesile olur.