Dünya Çevre Günü, 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda kabul edilen Stockholm Bildirgesi'nin yıldönümü olarak ilan edildi. Bu bildiri, insanların çevreye olan olumsuz etkilerini ele alan ve çevresel sorunlara çözüm arayan uluslararası bir anlaşma olarak kabul edilir.

Her yıl farklı bir tema etrafında kutlanan Dünya Çevre Günü, o yılın çevresel sorunlarına odaklanmayı amaçlar. Temalar, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi çeşitli çevresel meseleleri içerebilir. Bu gün, çevresel koruma ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek, toplumları bilinçlendirmek ve çevre dostu davranışları teşvik etmek için çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu etkinlikler arasında ağaç dikme kampanyaları, temizlik etkinlikleri, seminerler, konferanslar, eğitim programları ve çevre ile ilgili farkındalık yaratma etkinlikleri yer alabilir.