Dünya Alzheimer Günü, Alzheimer hastalığının ve bunun gibi nörodejeneratif hastalıkların küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulamak, hastaların ve ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu etkinlikler arasında seminerler, konferanslar, sağlık taramaları, bilinç artırıcı kampanyalar ve Alzheimer hastalarına ve bakım verenlere destek sağlayan organizasyonlar bulunabilir.

Dünya Alzheimer Günü, Alzheimer hastalığına yönelik araştırmaların teşvik edilmesi, erken teşhisin önemi, hastaların yaşam kalitesini artırma stratejileri ve toplumsal bilinç oluşturulması gibi önemli konuları gündeme getirir. Ayrıca, Alzheimer hastaları ve aileleri için destek hizmetlerinin artırılması ve toplumların bu konuda duyarlılık kazanması için bir fırsat sunar. Alzheimer hastalığı, yaşlanan dünya nüfusu göz önüne alındığında giderek artan bir öneme sahiptir ve bu tür farkındalık günleri, bu önemi vurgulamada yardımcı olur.