Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, 2 Nisan 2024 Salı günü DİSK Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla 1 Mayıs 2024 kararını kamuoyuna duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında "demokrasi şimdi, Taksim şimdi" denildi. 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü!

2024 1 Mayıs’ında da işçiler, hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçiler dünyanın dört bir yanında meydanlarda buluşacak.

Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan ve yok sayılan milyonlar olarak, 1 Mayıs alanlarında kendimizi ifade edecek, taleplerimizi, umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getireceğiz, alanlarda meydanlarda olacağız.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs’ı ülkemiz için önemli bir dönemeçte kutlanacak.

Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğu, siyasi iktidarın yoksullaştırıcı ekonomi politikalarına ve hukuksuzluklarına dur dediği bir dönemde 1 Mayıs’a gidiyoruz…

Emek ve Demokrasi mücadelemizin yeni bir dönemini 1 Mayıs meydanlarından başlatacağız.

Ekmeğimizin her gün ama her gün küçüldüğü; gelirde, vergide ve ülkede adaletsizliklerin arttığı; hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı bu süreçte, hükümetin yoksullaştırıcı ekonomik programına, seçimden sonra uygulayacağını ilan ettiği acımasız kemer sıkma politikalarına, tüm haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı itirazlarımızı şimdi de1 Mayıs meydanlarına taşıyacağız!

Ülkemizde güçlü bir tarihi olan 1 Mayıs’ı işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğiz.

Ekmek için 1 Mayıs’a!

Yüksek enflasyon yüzünden her gün ama her gün yoksullaşıyoruz.

Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye gıda enflasyonunda açık ara birinci.

Bankalar, holdingler, şirketler karlılık rekorları açıklarken bizler yoksullaşıyoruz.

Çalışanlar açlık sınırının bile altındaki asgari ücrete mahkûm ediliyor. Emeklilere bir asgari ücret bile çok görülüyor.

Bu da yetmezmiş gibi vergi yükü hep işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermaye ise keyfine göre vergi veriyor bir gecede vergileri sıfırlanıyor, affediliyor.

Yetmiyor! Zaten kuşa döndürdükleri kıdem tazminatımıza bile göz dikiyorlar.

Oysa biz çok çalışıyoruz, çok üretiyoruz. Dünyanın en uzun çalışma saatleri Türkiye’de. Üstelik iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla cebelleşiyoruz.

Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Ancak bu böyle gitmez!

Adalet için 1 Mayıs’a!

Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil!

Demokrasi işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet işçinin güvencesidir.  O yüzden 1 Mayıs’ta hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz.

Adaletin ve hukukun olmadığı yerde haklarımızı demokratik yollarla savunmamız engellenir!

Adaletin olmadığı yerde hak yiyenden, yolsuzluk yapandan, suçlulardan hesap sorulmaz!

Gelirde, vergide ve ülkede adalet olmadığı içindir ki ülkemizde yoksul her gün yoksullaşırken, zengin servetine servet katmaktadır.

O yüzden 1 Mayıs 2024’te Anayasa’mızda tanımlanan demokratik laik sosyal hukuk devleti için mücadele ediyoruz.

Gün gelir, hukuk gelir ve zorbalar kalmaz gider”!