Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde geçerli ve geçersiz sayılacak oy pusulalarını belirledi.

Buna göre, aşağıdaki durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılacak:

 • Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

 • Hiçbir yere "evet" veya "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

 • Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

 • Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

 • Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

 • Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

 • "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

 • Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

 • Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

Ancak, bir pusulanın geçersiz sayılması diğerlerini etkilemeyecek.

Öte yandan, oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar şunlardır:

 • Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

 • Pusulanın lekelenmiş olması ve bu durumun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılmaması.

 • Pusulanın katlanarak zarfa konulması sonucu "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mührünün diğer kısımlara geçmesi.

 • Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşması.

 • Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden fazla "tercih" veya "evet" mührü basılması.

 • Zarftan çıkan oy pusulalarından birinin geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.