Delta oluşumu, suyun taşıdığı tortu ve çamurların bu bölgelerde birikmesi sonucu gerçekleşir. İşte delta oluşumunun ana aşamaları:

  1. Nehirlerin Taşıdığı Malzemenin Birikmesi: Delta oluşumunun ilk aşaması, nehirlerin taşıdığı malzemenin birikmesidir. Nehirler yüksek bölgelerden alınan suları ve taşıdıkları tortu, kum, çamur, çakıl ve diğer malzemeleri deniz veya göl gibi büyük bir su kütlesine taşır.

  2. Akış Hızının Azalması: Nehir, büyük bir su kütlesine doğru ilerlerken akış hızı azalır. Bu düşük akış hızı, nehrin taşıdığı malzemenin çökelmesine ve birikmesine neden olur. Bu nedenle nehirin ağzı yakınında suyun hızı çok daha yavaş olur.

  3. Tortu Birikimi: Nehir, ağız bölgesine yaklaştıkça taşıdığı malzeme çökelir ve birikir. Bu süreçte, nehrin taşıdığı malzeme silt, kil, kum ve çakıl içerebilir. Yavaş akış nedeniyle bu malzemelerin yerçekimine karşı direnmesi azalır ve su içinde çöker.

  4. Delta İşlenimi: Zamanla, nehir ağzı yakınında biriken bu malzeme, suyun hareketi tarafından şekillendirilir ve üçgen veya üçgen benzeri bir şekil alır. Bu işlenmiş malzeme, delta adı verilen coğrafi bir form oluşturur.

  5. Delta Tipleri: Delta oluşumları çeşitli tiplere sahip olabilir. Üç ana delta tipi vardır: üst delta (birdfoot delta), üçgen delta (arcuate delta) ve küt delta (cuspate delta). Delta tipi, nehrin akış hızına, su kütlesi ile deniz veya göl arasındaki etkileşime ve çevresel koşullara bağlı olarak farklılık gösterir.