CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararına tepki göstererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) konuyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partilerinin TBMM'nin olağanüstü toplantı talebinin reddedildiğini duyurdu. Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18:30’da elimize ulaştı. Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'nin başvurusuna yazılı yanıt verdi. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada "CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, "İçtüzüğün 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir." dedi.

Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulunun 26 Aralık 2023 tarihli 47'nci birleşiminde Genel Kurulun 28 Aralık 2023 ile 2, 3, 4, 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde toplanmaması yönünde karar alınmıştır. İçtüzüğün 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, TBMM'nin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü, ihtisas ve araştırma komisyonlarının toplanarak karar alabildikleri bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 7'nci maddelerine göre mümkün değildir.

Anılan tarihlerde toplanmama kararı almış olan Genel Kurulun, İçtüzüğün 54'üncü maddesi uyarınca 16 Ocak 2024 saat 15.00'te toplanacağı malumunuzdur. Bu bağlamda, toplantı için talep ettiğiniz tarih değerlendirilmiş ve toplantı talebine konu genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun Genel Kurulun 16 Ocak 2024 Salı günkü birleşiminde ele alınabileceği sonucuna varılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle talep ettiğiniz tarihte İçtüzüğün 7'nci maddesi uyarınca toplantı yapılmasına gerek görülmemiştir."