1. Can Uzun - Nürnberg - 12 milyon euro
2. Assan Ouedraogo - Schalke - 8 milyon euro
3. Christos Tzolis - Düsseldorf - 7 milyon euro
4. Tom Rothe - Kiel - 6 milyon euro
5. Pascal Klemens - Hertha Berlin - 5 milyon euro
6. Nicolo Tresoldi - Hannover - 5 milyon euro
7. Paul Wanner - Elversberg - 5 milyon euro
8. Fabian Reese - Hertha Berlin - 5 milyon euro
9. Laszlo Benes - Hamburg - 5 milyon euro
10. Ludovit Reis - Hamburg - 5 milyon euro