Kasım 2023'te Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yayımlanan açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık zorunlu harcama tutarı 13 bin 745 lira olarak belirlendi. Bu harcama tutarı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcamayı içermekte olup, diğer ihtiyaçlar dikkate alınmamıştır.

Raporda ayrıca, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, yoksulluk sınırının aynı dönemde 47 bin 544 lira olduğu ifade edildi. Bu rakam, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken asgari miktardaki harcamaları içermekte ve genel ekonomik durumu yansıtmaktadır.

Raporda şu ifadeler kullanıldı;

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. 

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3.753 liradır.

Bu değer yetişkin bir kadın için 3.603, 15-18 yaş bir genç için 3.860, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2.528 liradır.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 13 bin 745 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşmaktadır.”

Günlük harcamalarda Kasım 2023’de en yüksek maliyet grubunu 152,52 liralık harcamayla süt ve süt ürünleri grubunun oluşturduğu belirtilen raporda et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum günlük harcama tutarı 88,27 olarak açıklandı.

Bu miktarın detaylarına bakıldığında, sebze ve meyve için günlük harcama tutarı 97,71 lira, ekmek için ise 33,38 lira olarak hesaplandı. Katı yağ ve sıvı yağ için günlük masraf 26,88 lira iken, yumurta için 9,81 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 12,06 lira günlük harcama yapılması gerektiği belirtildi. Buna göre, toplam günlük harcama gereksinimi 458 lira olarak hesaplandı. Bu rakamlar, temel gıda maddelerine yönelik harcamaların yanı sıra diğer günlük ihtiyaçları da içermekte, ailenin yaşam standardını sürdürebilmesi için gereken asgari miktardaki harcamaları yansıtmaktadır.