Aynaların yapımında kullanılan malzemeler şunlar olabilir:

  1. Cam: Aynaların temel taşı camdır. Bu cam, düzgün ve düz bir yüzeye sahip olmalıdır. Aynaların kalitesi ve parlaklığı, camın düzgünlüğüne bağlıdır.

  2. Metal Kaplama: Aynanın arka yüzeyine bir metal kaplama uygulanır. Geleneksel olarak bu kaplama genellikle alüminyum veya gümüş kullanılarak yapılır. Bu metal kaplama, yansıtıcı bir yüzey oluşturur ve çevredeki nesnelerin yansımasını sağlar.

Aynaların yapım aşamaları şu şekildedir:

  1. Cam Hazırlama: İlk adım, camın düzgün ve temiz bir şekilde kesilmesi ve şekillendirilmesidir. Cam, aynanın nihai boyutlarına kesilir ve kenarları düzeltilir.

  2. Temizleme: Cam yüzeyi özel olarak temizlenir ve yağ, kir, toz ve diğer yabancı maddelerden arındırılır.

  3. Metal Kaplama: Temizlenmiş camın arkasına alüminyum veya gümüş gibi bir metal tabakası buharlaştırılır veya sıkıştırılır. Bu metal kaplama, aynanın yansıtıcı yüzeyini oluşturur.

  4. Kaplama Koruma: Metal kaplamanın dayanıklılığını artırmak için ayna, genellikle bir koruyucu vernik tabakası veya başka bir kaplama ile kaplanır.