İşte bu sürecin nasıl gerçekleştiği:

  1. Dünya, Güneş ve Ay'ın hizalanması: Ay tutulması, Dünya, Ay ve Güneş'in neredeyse doğrusal bir şekilde hizalandığı bir zaman diliminde meydana gelir. Yani, Dünya Güneş'e, Ay ise Dünya'ya hizalıdır.

  2. Gölge oluşumu: Ay tutulması, Dünya'nın kendisini Güneş'ten koruyan gölgesini oluşturduğu bir dönemde gerçekleşir. Dünya'nın üç ana bölgesi vardır: gölge atış bölgesi (umbra), yarı gölge bölgesi (penumbra) ve gölge dışı bölge. Ay tutulması, Ay'ın önce gölge dışı bölgeye girmesiyle başlar.

  3. Kısmi Ay tutulması: Ay önce Dünya'nın yarı gölgesine (penumbra) girdiğinde kısmi Ay tutulması başlar. Bu aşamada Ay, Dünya'nın yarı gölgesinde kısmen kararır ve daha soluk bir renk alır.

  4. Tam Ay tutulması: Ay tutulması, Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesine (umbra) girdiği andan itibaren başlar. Bu aşamada Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girer ve kızıla yakın bir renk alır. Bu, Ay'ın "kanlı Ay" olarak adlandırılmasının nedeni olur. Bu sırada Ay, Güneş'ten gelen ışığın Dünya atmosferinden saçılması ve Ay'a ulaşması sonucu bu renge sahip olur.

  5. Toplam Ay tutulması: Tam Ay tutulması, bir süre devam eder ve Ay, Dünya'nın gölgesinden çıkmadan önce tamamıyla karanlıklaşır.

  6. Tersine süreç: Tam Ay tutulması sona erdikten sonra Ay, tekrar kısmi tutulma aşamasına geçer ve Dünya'nın gölgesinden tamamen çıkar.