Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB) mimar, mühendis ve şehir plancılarının asgari ücretini belirleme yetkisinin TMMOB'un elinden alınmasını onayan mahkeme kararına tepki gösterdi.

Açıklamada 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile TMMOB arasında imzalanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına ilişkin Asgari Ücret Protokolü'nün 2017 yılında SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildiğine dikkat çekildi. Sürecin mahkemeye taşındığı ancak SGK’ye karşı açılan davada, mahkemenin, kurumun fesih kararını haklı bulduğu kaydedildi. 

Evrensel'deki habere göre, TMMOB ve bağlı odaların yönetim kurulu başkanlarının imzasıyla yayınlanan açıklamada "Mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını savunmaya, insanca yaşanacak bir gelir düzeyi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.  

Açıklamanın imzacıları şöyle:

-Emin Koramaz (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)
-Cem Nuri Aldaş (Bilgisayar Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Ahmet Dursun Kahraman (Çevre Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Mahir Ulutaş (Elektrik Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Abdullah Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Ahmet Yaşar Canca (Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Ahmet Uzun (Gemi Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Yaşar Üzümcü (Gıda Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Ali İpek (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-İsmet Tekeli (İçmimarlar Odası YK Başkanı)
-Taner Yüzgeç (İnşaat Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Şevket Demirbaş (Jeofizik Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Hüseyin Alan (Jeoloji Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Hasan Küçük (Kimya Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Ayhan Yüksel (Maden Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Yunus Yener (Makina Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Ahmet İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Fırat Çukurçayır (Meteoroloji Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Eyüp Muhcu (Mimarlar Odası YK Başkanı)
-İnanç Alptuğ Hıdıroğlu (Petrol Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Yasin Otuzoğlu (Peyzaj Mimarları Odası YK Başkanı)
-Gencay Serter (Şehir Plancıları Odası YK Başkanı)
-Aykut Üstün (Tekstil Mühendisleri Odası YK Başkanı)
-Baki Remzi Suiçmez (Ziraat Mühendisleri Odası YK Başkanı)