Gazeteci Ali Avcu, 22 yıllık AKP iktidarının ekonomik bilançosunu yazdı. 

"AKP iktidarı, 22 yıllık süresince ülkeye zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda Cumhuriyet'in ekonomik kazanımlarını ideolojik bağlılıkları ve siyasi elitin kişisel çıkarları doğrultusunda kullanarak kötüye kullanmıştır" diyen Avcu, "iktisadi kuruluşlar, kamu kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek yerine, siyasi elitlerin lüks tüketim alışkanlıklarını finanse etmek için kullanılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Avcu, X hesabından paylaştığı yazının devamında şunları kaydetti:

Bu durum, saray inşaatları ve lüks araç alımları gibi israfı teşvik etmiş ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçmiştir.

Ayrıca, AKP döneminde liyakat yerine siyasi sadakatin ödüllendirildiği bir sistem oluşturulmuştur. Binlerce yandaşa ballı maaşlar verilerek, liyakat ve yetkinlik gözetilmeksizin siyasi bağlılık öne çıkarılmıştır. Bu durum, kamu kaynaklarının adaletli ve etkin bir şekilde kullanılmasını engellemiş ve devlet kurumlarının verimliliğini olumsuz yönde etkilemiştir.

Öte yandan, AKP'nin kısa vadeli siyasi çıkarları ve elitlerin kişisel hedefleri, ülkenin uzun vadeli sürdürülebilirlik ve kalkınma hedeflerinin önüne geçmiştir. Bu durum, ekonomik kazanımların halkın refahı için değil, belirli bir kesimin çıkarları için kullanılmasına ve ülkenin genel kalkınması için gerekli olan projelerin ihmal edilmesine yol açmıştır.

Sonuç olarak, AKP iktidarı, 22 yıllık süresince ülkenin ekonomik ve sosyal yapılarını olumsuz yönde etkilemiş ve kendi siyasi çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bu durum, ülkenin uzun vadeli kalkınma ve refahı için ciddi bir engel oluşturmuştur.