Ahmet Mithat Efendi, İstanbul'da doğmuş ve yetişmiştir. Edebiyat alanında önemli bir figür olarak kabul edilirken aynı zamanda gazeteci, yazar, çevirmen ve eğitimci olarak da faaliyet göstermiştir. Onun en önemli katkılarından biri, Türk edebiyatında Batı edebiyatı ve düşüncesinin etkisi altında kalan Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde yazılmış eserleri Türk okuyucusuna tanıtmasıdır. Ahmet Mithat Efendi, bu dönemde Batı eserlerini tercüme ederek ve kendi eserlerini yazarak modernleşme hareketine katkıda bulunmuştur.

Edebiyat alanında kaleme aldığı eserler arasında romanlar, hikayeler, tiyatro eserleri ve denemeler bulunur. "Felatun Bey ile Rakım Efendi" adlı eseri, Türk edebiyatının ilk romanlarından biri olarak kabul edilir ve Batılı anlamda bir romanın özelliklerini taşır. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde toplumsal sorunları ve reformist fikirleri işlemiştir.

Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri, Türk modernleşme hareketinin edebiyat yoluyla ifadesine önemli katkılarda bulunmuş ve günümüzde dahi edebiyatın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Onun yazıları, hem edebiyat tarihine hem de Türk kültürüne önemli bir miras bırakmıştır.

AHMET MİTHAT EFENDİ ESERLERİ

  • Yeniçeriler (1872)
  • Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar (1874)
  • Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1875)
  • Hüseyin Fellâh (1875)
  • Felâtun Bey ile Râkım Efendi (1875)
  • Karı-Koca Masalı (1875)
  • Paris'te Bir Türk (1876)
  • Çengi (1877, oyun)