Yeni Askerlik Sistemi Hakkında-2

TSK’nın yapısında bir küçülmeye gitmeden askerlik süresinde büyük bir indirim yaparak önümüzdeki süreçte TSK açısından sorunlara yol açabilecek nitelikteki 7179 sayılı Askeralma Kanununun geneli hakkındaki görüşlerimizi bir önceki yazımızda belirtmiştik. Bu yazımızda Kanunun bazı hükümleri hakkındaki görüşlerimizi dile getireceğiz.

KHK’lıya düşman muamelesine devam

OHAL ilanından sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (khk) 140 binden fazla kamu görevlisi; bir kısmı yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle bir kısmı ise sebepsiz olarak gece yarıları yayımlanan listelerle kamu görevinden çıkarıldı. Bunların masum olduğunu nereden biliyorsun diyen olursa kendimden biliyorum çünkü bu satırların yazarı da khk zulmüne uğramış bir mağdurdur. Haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmayan bu kişilere hiçbir hak tanınmamakta adeta medeni/sivil ölüme mahkum edilmektedir. Hatırlayınız; iktidar partisi mensubu bir il başkanı bu kişiler için “ağaç kökü yesinler” demiş, “khk’lıların oy kullanmış olması” İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için yapılan iki başvuruda resmi gerekçe olarak sunulmuştur. Yani durum bu kadar vahimdir.

Pasaportları gasp edilerek yurt dışına çıkışları da engellenen bu kişilere yurt içinde hayat hakkı tanımamak için her türlü idari ve yasal düzenlemeler yapılmaktayken khk’lılar bu Kanunda da unutulmamıştır. Askerliğe gelince muafiyet tanınmayan khk’lıların yedek subay ve yedek astsubay olmaları “Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar” hükmüyle engellenmiştir.

Kanuna göre 6 ay askerlik sonunda gönüllü olanların ücretle 6 ay daha askerliğe devam etmesi mümkünken Kanundaki “Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak” hükmüyle khk’lıların ücretli askerlik yapması da engellenmiştir.

Askerlik ödevi söz konusu olduğunda bir muafiyet tanınmayan bu kişilere hak tarafına gelindiğinde negatif davranılmasını iyi niyetle açıklamak mümkün değildir. Nitekim bu düzenlemeden önce silahaltına alınan üniversite mezunu birçok khk’lıya bir kısım işgüzar yetkili tarafından kısa dönem 6 ay yerine uzun dönem 12 ay askerlik yaptırılmıştır. Khk mağdurlarının kamu hizmetinden yasaklı olmadığı aşikâr olduğu gibi gerek yakın zamandaki YSK kararı gerekse bu Kanundaki “Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar” ibaresi de işgüzarların uygulamasının yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Belirtelim ki bu durumda olanlar devletten 6 ay alacaklıdır ve icraat sahipleri suç işlemiştir.

Aynı işi yapacak aynı adama farklı kurallar

Bir süre de olsa asker ihtiyacını karşılamanın bir çözümü olarak 6 aydan sonra 6 ay da ücretli askerlik öngörülmesine karşın ücretli askerlik Kanunun 5. maddesinde birçok şarta bağlanmıştır. Örneğin, arşiv araştırması olumlu olmak, bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak, khk’lı olmamak vb. şartlara kanımızca gerek yoktur. Aynı yerde aynı göreve devam edecek aynı kişide öncesinde aranmayan şartların sonrasında aranması kanımca makul olmadığı gibi özellikle arşiv araştırması keyfi olarak bu hakkın kullanımını engelleyebilecek niteliktedir.

Son tespitimiz ise önceki sistemde askerlik yapılan her ay için 2 gün olan izin süresi ay başına 1 güne indirilmiş olup, her askerin izin süresi toplam 6 gündür.

Kirazlı konusunda neden alttan alınıyor?

Kazdağları-Kirazlı çevre katliamı konusunu “Neden Bu Kadar Vicdansızlar?” başlıklı yazımda ele almıştım. Konunun bu sefer bir başka ve önemli yönünü ele almaya çalışacağım: devletin...

Montessori yöntemiyle eğitim-2

Montesorrı yöntemine geçen hafta bir giriş yapmıştık. Bu hafta Montesorrı yöntemine göre bir sınıf nasıl düzenlenir?, Sınıf içi uygulamalar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Çocuk okulda olduğu...

Neden bu kadar vicdansızlar?

Son zamanlarda her gün devlet eliyle yürütülen yeni bir doğa katliamı haberini duyuyoruz. * Dünyanın sayılı güzelliklerinden Burdur’un Salda Gölü'ne 'millet bahçesi tesisleri' yapma kararı, *...

Ahlak toplumun temelidir

Çocuk eğitimi, ailede başlar, okul ve çevresiyle birlikte hayat boyu devam eder. Çocuğa ahlaki davranışların kazandırılması eğitimin önemli bir parçasıdır. Ahlak, bizim dini değerlerimizin...

Sol ve sokak

Türkiye'de 1950 li yıllarda çok ciddi bir sol örgütlenme vardı. 1960 lı yıllarda sol örgütlenme sokağa indi. DİSK bugün dahi yapamadığı kadar büyük katılımlarla...