Sahte imzalı sendika değişimine mahkeme müdahale etti

0
34

İstanbul’da görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi yurttaşın, sahte belge ile sendikasından istifa ettirilerek AKP’ye yakınlığı ile bilinen Türk Sağlık-Sen’e üye yapıldığı ortaya çıktı.

Bilgisi dışında sahte çekilme formu düzenlenerek istifa ettirilen Genel Sağlık-İş üyesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne konu ile ilgili dilekçe vermesine rağmen idarenin herhangi bir işlem yapmadığını, yeniden istifa ve üye formu doldurmasının istendiğini ifade ederek Genel Sağlık-İş’in desteğini talep ettti.

Genel Sağlık-İş’ten yapılan açıklamada da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunularak, üye hakkında sahte ‘çekilme belgesi’ düzenlenerek kendisinin bilgisi dışında istifa ettirildiği ve Türk Sağlık Sen’e üye yapıldığı, öncelikle bu durumun düzeltilerek Genel Sağlık-İş üyesinin sendika kaydının düzeltilmesi ve Genel Sağlık- İş üyeliğinin kesintisiz olarak devamının sağlanmasının talep edildiği belirtildi.

Sendika, açıklamasının devamında, ”Böyle ciddi bir başvuruya idare tarafında kayıtsız kalınmış ve cevap dahi verilmeyerek Genel Sağlık-İş’in talebi sürüncemede bırakılmıştır.” ifadeleri kullanılarak şöyle devam edildi:

”Bunun üzerine hukuka aykırı durumun düzeltilmesi için İstanbul 12. İdare Mahkemesi nezdinde zımnen ret işleminin iptali davası açılmıştır. Yargılama sonucunda Mahkeme şu kararı vermiştir:

”Uyuşmazlıkta, 27/12/2017 tarihli çekilme formu ile 31/01/2018 tarihli üyelik formunda bulunan imzaların, 17/05/2018 tarihli dilekçe içeriğindeki imza ile uyuşmadığının davalı idare tarafından tespit edilmesine ve davacının Genel Sağlık İş Sendikası’na üyeliğinin devamının sağlanması yönünde açıkça talebi olmasına rağmen, denetim yükümlülüğü bulunan davalı idare tarafından davacının Genel Sağlık İş Sendikası’na üyeliğinin devamı ve davacının bilgisi ve izni dışında yapılan Türk Sağlık Sen üyeliğinin silinmesi için gerekli işlemlerin yapılması gerekirken yetkisinin bulunmadığı kabul edilerek davacı sendika tarafından yapılan başvurunun zımnen reddi yönünde oluşan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Genel Sağlık-İş üyesinin sahte evraklarla Sendikasının değiştirildiği açık seçik olmasına rağmen idarenin tekrar üyelik formu ver deme hak ve yetkisi yoktur. İdare kendi evrak kaydına üyemizin bilgisi dışında verilmiş olan istifa ve üyelik formunun kim tarafından verildiğini araştırması,  sorumlular hakkında disiplin soruşturması yapması ve suç duyurusunda bulunması gerekirken olayı örtbas etmeye çalışması kabul edilemez. Mahkemede bu duruma gerekçesinde net bir şekilde açıklık getirmiş ve “Türk Sağlık Sen üyeliğinin silinmesi için gerekli işlemlerin yapılması gerekirken” diyerek idarenin yapması gereken işlemi kendisine söylemiştir.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, İstanbul ve Adana illerinde yaygın olarak birçok Genel Sağlık-İş üyesinin Sağlık Sen ve Türk Sağlık Sen lehine sahte imzalı sendika çekilme ve üyelik formlarının idareye verildiğinin tespit edildiğini belirtti. Sağlık emekçilerinin; sarı sendikaların kontrolünde olan idarelerin baskı, asılsız soruşturma ve sürgün endişesi hepsinin yargıya taşımasına engel olduğunu kaydeden Genel Başkan Zekiye Bacaksız, “Çağdaş dünyada sendikalar demokrasinin, özgürlüklerin ve hakların güvencesidir. İktidar desteği ile büyüyen sarı sendikalar bırakın güvence olmayı emekçiler için tehdit, sürgün ve lekeleme işlevi görmektedir. Sahte imza ile üye yapanların gerçek sendikacılık yapması beklenemez.” diye konuştu.

Genel Başkan Zekiye Bacaksız ise şunları söyledi:

”Genel Sağlık-İş bugüne kadar her türlü hukuksuzluğa karşı mücadele etmeyi ilke edinmiştir. Bundan sonra da öyle olacaktır. Sahte çekilme ve üyelik formu verenlerin peşindedir. Konu ile ilgili olarak ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Savcılık soruşturmasından sonra bu konuyu örtbas edenler hakkında da hukuk mücadelemiz devam edecektir. İşte bu kapsamda İstanbul 12. İdare Mahkemesi kararı, sahte imzalı çekilme ve üyelik formu nedeniyle mağduriyet yaşayanlar için emsal olacaktır. Bu vesileyle adaletin tesis edilmesinin yolunu açan sendikamız üyesini sendikamıza bağlılığı ve inancından dolayı da ayrıca yürekten kutlarım.”