Seda Hayal
Seda Hayal
Kent plancısı, kent sosyolojisi araştırmacısı