İsmail Saygılı
İsmail Saygılı
1946 Sivas doğumlu. Gazetecilik Yüksek Okul unu bitirdi. 97. Dönem yedek subaylığını Kırıkhan’daki 39 Tüm. İstihkam Taburu’nda tamamladı. Askerlik öncesi görevleri olan “İşçi Gücü” ve “İşçi Postası” yazı işleri müdürlüğüne döndü. İstanbul Vilayet Basın Müşavirliği yaptı. Eş zamanlı İşçi Gücü yazı işleri müdürlüğünü sürdürdü. 274 ve 275 sayılı yasalar gereği İl Hakem Kurulu üyeliği, Tarafsız Hakem ve Taraf Hakemi gibi görevler iafa etti. Çeşitli işçi sendikalarında Genel Başkan Danışmanı, Basın Müşaviri, Eğitim ve “toplu iş sözleşmesi uzmanı” görevlerini 1997 yılına kadar sürdürdü. 1980 öncesinde “Köyden Kente” adlı deneme ile “Amanın Fili Tarifi Gibi” adlı kitapları yayınlandı. 2019’da “Şark Meselesi” adlı eseri yayım hayatına girdi. “İnançların Evrimi: Teolojiden Laisizme Evrim Sürecinde Saltanat ve Ulema Kıskacında Türkmen Müslümanlığı” ile “Atatürk Camileri ahır mı Yaptı” ve “İslam’da Devlet, Tarikat ve Halidicilik” adlı kitapları halen basılmaktadır. “Tunceli Bir Çıban mıdır” – “Önderlik ve Işıkçılık” – “İslam’da Kadın ve Anadolu” – “TARİKATLAR VE Bürokratlar” – “NGO Kandırmacası ve AKP Demokrasisi” – “Opus die” – “Çatı Adayı stratejisi” – “Pers Kültü” – “Aşiretler ve asimilasyon” adlı çalışmaları basılmak üzere yayınevine teslim edildi.
Yazarın Makaleleri
Cumhuriyet, Atatürk ve Reşit Paşa
'Mustafa” adıyla ilkokula başlamıştı. Matematik öğretmeni, yeteneğini takdir ederek 'Kemal” adını eklemişti. Askeri liseye Mustafa Kemal olarak başlamış, Harp Okulu'ndan mezun olmuştu. Harp Okulu arkadaşları gibi, devletin...
Kıbrıs, bayrağı ve Türkiye emeklilik sistemi
Türkiye Emekli Sandığı, 657 sayılı yasa uyarınca istihdam olunan memurların primlerini tahsil eden ve emeklilik döneminde emekli maaşı ödeyen kurumdur. Memurlar (beyaz yakalılar), kendilerini işten atmak için özel gayret göstermezlerse 25...
Mecbur musun Türkiye'm
İmparatorlukların sona ermesinden yüz yıl sonra; militer ilişkiler ve imparatorluk iddiasıyla ortaya çıkmaya mecbur musun Türkiye'm? Mutlakiyet ve meşrutiyet yönetim anlayışları; hanedan saltanatı amaçlı emperyal imparatorlukların ulusal...
Halka hizmet mi himmet mi?
'Sosyal devlet” ilkesini 'kominist işi” sayan AKP; 'kul” yerine koyduğu yurttaşları 'himmet” ve 'beton” ekonomisiyle konsolide etmeyi sürdürüyor. İftar çadırları, imaret aşhaneleri, eve gönderilen sadak fileleri,...
AKP Türkiye'sinde Amerika ve tarikat etkenliği
Osmanlı döneminin saltanat nimetlerine alışık Diyanet kaynaklı bürokrasisi; halkı ümmet ve kul olarak görmesi; ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti dönemine de taşıdı. Kurtuluş Savaşı sonrasında, olanak buldukça sinmiş halden açığa ve...
Darbe idam ve postal
12 Eylül 1980'de doğan çocuklar, darbeyle yaşanan acıları ve depolitizasyonu bilmezler. Aklı ermeye başladığı tarihten itibaren de ülkenin gerçeklerini öğretemeyen ve edilgen bir eğitim ile bağnazlığa koşullandırıldılar. Bu nedenle...
İstanbul Sözleşmesi, kadın hakları ve Atatürk
Dünyada kadınları önemseyen ve ataerkil anlayışa rağmen demokratik haklar tanıyan ilk yönetici; Gazi Mutsa Kemal Paşa olmuştur. Şöyle ki: İnsanlık dünyası, Amerika'daki tekstil işçilerine yönelik faşizan baskı ve katliam sonrasında...
Bir ülke nasıl uçurulur
67 Ağustos 2020 günü Türk ekonomisi, COV 19'dan sonra da döviz tarafından tamamıyla uçuruldu. Kasım 2002 tarihinden beri Türkiye'yi mutlak çoğunlukla yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP); adıyla müsemma şekilde ülkeyi kalkındırmış...
Fatih Sultan ve Mustafa Kemal
İslam Peygamberi Mısır, Bizans ve Pers krallarına birer mektup göndererek dinine davet etmişti. İslam'ın yayılma sürecinde ise; İstanbul'un ele geçirilmesi hedefi konulmuş. ”İstanbul'u alan komutan ne güzel komutandır” dediğine...
Lozan ve Türk mucizesi nankörlüğü
Türkiye Devleti, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden doğdu. Daha doğrusu; son yüzyılında fiili bağımlı hale gelen, sürekli toprak kayıplarıyla küçülen ve müflis bir 'Hasta Adam” devletinin külleri üzerinde kuruldu. İmparatorluklar...
FETÖ, AKP, Ayasofya ve 15 Temmuz
İçine düştüğü çıkmazı yapay gündemle geçiştirmeye çalışan AKP Hükümeti; kaymakta olan tabanını konsolide etmeye çalışıyor: 30 yıldan beri müze-cami OLAN Ayasofya'da iki kadrolu imam vardı. Hergün 'ezan” okunuyor, 'namaz”...
Suriye ve Irak'ta ne oluyor?
Irak'tan Akdeniz'e uzanacak bir koridorun yaratılması; TSK'nin müdahaleleriyle önlendi. Ama koridoru oluşturma stratejistinin geri adım atmasına yetmedi. Türkiye yönetimi, mezhepsel anlayışla komşu Suriye yönetimini düşman ilan...
Kuran ekonomisi mi, sünnet ve hadis ekonomisi mi?
Partili Cumhurbaşkanı, 8 Mart 2020 günü 'Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans KonferansıİİEFC” toplantısında bir konuşma yaptı. Bir İhvancı olarak, Covid-19 sürecinde dibe vurduğu ortaya çıkan Türk ekonomisinin 'İslam ekonomisi”...
Ayasofya camiler CHP ve meclis kabadayılığı
İçte ekonomiyi, dışta barışçıl politikayı duvara toslatan günümüz hükümeti, ayağı altında kayan toprağı tahkim etme telaşına kapılmış bulunuyor. Bu nedenle iç siyasetteki düşüşünü önleyebilmek için bir kez daha 'din istismarı”...
Zenginlik, din öğretisi ve Diyanet: Zengin mi olduk?
Dünyadaki rüzgarın Türkiye'yi etkisine aldığı 2000'li yıllarda, ekonomik kriz yaşandı. Koalisyon hükümeti Dünya Bankası'ndan transfer ettiği Kemal Derviş ile işleri rotasına oturturken; 'dış odaklar” güdümlü koalisyon...
27 Mayıs ve DP ile AKP
27 Mayıs 1960'da Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk askeri darbe gerçekleşti. Bu bir ilkti. II. TBMM ile kışlaya çekilen Ordu, ilk kez kışladan çıkmıştı! Tahkikat Encümeni adli işlevi üstlenmek ile sivil darbe yapan DP hükümeti asker...
Olması gerekenler oldu
Sevgili Soner Yalçın, ”aslında ne oldu” diyor. Bence olması gerekenler oldu. Çünkü olanları anlamak için 2010'dan değil, 1999'lardan itibaren bakmak gerekir: SSCB'nin kendini tasfiye etmesinden sonra dünyada tek süper kalan...
Yüce ruhlu milletten kindar, gaddar, zalim millete
Gazeteci Rahmi Turan soruyor: ”Biz nasıl böyle olduk?” Kindar erkek, kavanoz dolusu mermiler, tabancadan pompalıya kadar silahlar göstererek tehditler savuruyor. Gaddar kadınlar da rol almaya başladı. Kadının biri; listelerimiz var; en az elli...
Hükümet epidemi ve fırsatçılık
Toplumların yaşamında olağanüstü olaylar vardır. Deprem, sel, savaş, salgın hastalıklar bu türdendir. Olağanüstü durumlarda insanların dayanışma duygularının yüksek olması gerekir. Acılar, ancak bu duygularla paylaşılır, hafifletilir....
2002'den 2018'e 3 Y
Türkiye, üç uzun ve büyük savaş artığı insan malzemesiyle Osmanlı Devleti küllerinden doğmuştur. Batan imparatorluğun günahları ile borçlarını miras almıştır. O nedenle hep3Y'lerle mücadele etmiştir. Kuruluş döneminde en öcelikli...
24 Nisan sorunu
İnsanlık tarihi ne yazık ki dramlar tarihidir. Bunlardan biri de 1000'li yıllardan itibaren aynı topraklar üzerinde birlikte olan Türkler ile Ermeniler arasında Birinci Dünya Savaşı sürecinde yaşanan karşılıklı kırımdır. Emperyal...
Koronavirüs ve zamlar
Covid 19 dünyayı abondone ederken Türkiye'nin esnafı ticari fırsat peşine düşmüştür. İktidarda kalmak uğruna hükümet de her şeyi mübah gördüğü için; zamşörler meydanı boş bulmuştur. İnsanlar can derdindeyken onlar zamlı kazanç...
Aylanur bebekten Çakıcı'ya af
Türkiye'de bugüne kadar 7 af yasası ve 3 örtülü (1991, 2000, 2020) af çıkarıldı. Sonuncusu bu ay çıkarıldı.    En tartışılanı ise; 20 Aralık 2000'da Rahşan Ecevit'in ricasıyla Bülent Ecevit'in başında...
Tesadüfi iktidar - Laf ola muhalefet
İnsanın inanası gelmiyor. Ama maalesf gerçek. Devlet ve hükümet kavramları farkını açıklıkla ortaya koyan olay; Türkiye'de yaşandı. Dünyayı saran küresel salgın (pandemi), devlet tarafından Nisan 2019 ayında saptanmış: Mücadele...