İsmail Saygılı
İsmail Saygılı
1946 Sivas doğumlu. Gazetecilik Yüksek Okul unu bitirdi. 97. Dönem yedek subaylığını Kırıkhan’daki 39 Tüm. İstihkam Taburu’nda tamamladı. Askerlik öncesi görevleri olan “İşçi Gücü” ve “İşçi Postası” yazı işleri müdürlüğüne döndü. İstanbul Vilayet Basın Müşavirliği yaptı. Eş zamanlı İşçi Gücü yazı işleri müdürlüğünü sürdürdü. 274 ve 275 sayılı yasalar gereği İl Hakem Kurulu üyeliği, Tarafsız Hakem ve Taraf Hakemi gibi görevler iafa etti. Çeşitli işçi sendikalarında Genel Başkan Danışmanı, Basın Müşaviri, Eğitim ve “toplu iş sözleşmesi uzmanı” görevlerini 1997 yılına kadar sürdürdü. 1980 öncesinde “Köyden Kente” adlı deneme ile “Amanın Fili Tarifi Gibi” adlı kitapları yayınlandı. 2019’da “Şark Meselesi” adlı eseri yayım hayatına girdi. “İnançların Evrimi: Teolojiden Laisizme Evrim Sürecinde Saltanat ve Ulema Kıskacında Türkmen Müslümanlığı” ile “Atatürk Camileri ahır mı Yaptı” ve “İslam’da Devlet, Tarikat ve Halidicilik” adlı kitapları halen basılmaktadır. “Tunceli Bir Çıban mıdır” – “Önderlik ve Işıkçılık” – “İslam’da Kadın ve Anadolu” – “TARİKATLAR VE Bürokratlar” – “NGO Kandırmacası ve AKP Demokrasisi” – “Opus die” – “Çatı Adayı stratejisi” – “Pers Kültü” – “Aşiretler ve asimilasyon” adlı çalışmaları basılmak üzere yayınevine teslim edildi.
Yazarın Makaleleri
Rozet mi başörtüsü mü?
Selçuklulardan beri annelerimizin, bacılarımızın, kızlarımızın ve eşlerimizin başlarını örttükleri örtünün adı, başörtüsüdür. Yöresel olarak yazma, yemeni, leçek vesaire de denir. Ama bu geleneksel örtü, din istismarcıları tarafından...
Darbe, derin devlet ve kayyum
'Hem suçlu hem güçlü” diye bir anonim deyiş vardır. Tam da zamanımızı tanımlar. Nasıl mı? Eski (26.) Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ; 'Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi 1961-1980” adlı bir tarihsel...
Diliyle ibadet ve Kur'an'ı okumak
İnsanlar kendi diliyle yaratıcısına sığınmak ve ibadet etmekten daha tatmin oluyor. Orta Asya göçerleri de, İslam'ı kabul ettikleri zamana kadar, kendi dilleriyle ibadet ediyorlardı. Ama İslamlaşma sürecinde bilmedikleri bir dilde ibadet...
AİHM, yaptırımlar ve tutarlılık
Türkiye 2021 yılına ekonomik ve dış politika bakımından kronikleşen sorunlarla merhaba diyor. Hükümet ise, iktidar olanaklarını yitirmemenin ihtirası içinde, gerilim ve demagojik söylemlerle iç politika düzenlemek, tabanını konsalide etmek...
Terör örgütleri ve iktidar
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 'milli görüş gömleği” çıkaranlar tarafından bir 'ABD projesi” (Dilipak ve Metiner'e göre) olarak 2001 yılında kuruldu. Daha 'büyük kongre” bile yapmamasına rağmen, Kasım 2002 yılında...
Dindar-kindar nesil ve Çakıcı zamanlaması
Atatürk, egemenliği saraydan alıp halka vermişti. Cumhuriyet ile halk egemenliğini kesinleştirmiş; TBMM'e de 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazdırarak ilan etmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, 'milli...
Halkın silahlanması ve olasılıklar
Gözlem ve duyumlara göre Türk halkı, büyük oranda silah satın almıştır. Barışçı bir toplum anlayışına aykırı olan bu durumun neden kaynaklandığına bakmak gerekir. Silah edinmek isteği, kişinin güvenlik sorununu olduğunu gösterir....
Siyaset, tehdit ve hakaret
12 Eylül öncesi kardeşin kardeşi vurduğu günlerin karanlık günler hatırlatılıyor! O günlerin unsurlarından biri, Sincan cezaevinde bile gündem olmaya çalışmıştı. Bugün ise, tıkanan AKP siyasetini rahatlatan gündem değişikliğine neden...
Donanma çürütmek ile kumpas benzerliği
Osmanlı Devleti, son yüzyılında fiili sömürge konumuna düşmüştü. Yeteneksiz sultanların, liyakatsız devlet adamlarının, saray müsrifliğinin, asker siyasallaşmasının vb nedenlerle iflasın eşiğine gelmiş. Avrupa'nın alacaklı yedi...
Öğretilmiş çaresizlik
2020 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde 15 ayrı deprem oluştu. Bunların üçü, Elazığ, Bingöl ve İzmir depremleridir. 15 depremdeki toplam can kaybı sayısı 197'dir. Bu kayıpların 15'i Türkiye'di üç depremdeki can kayıplarıdır....
Cumhuriyet, Atatürk ve Reşit Paşa
'Mustafa” adıyla ilkokula başlamıştı. Matematik öğretmeni, yeteneğini takdir ederek 'Kemal” adını eklemişti. Askeri liseye Mustafa Kemal olarak başlamış, Harp Okulu'ndan mezun olmuştu. Harp Okulu arkadaşları gibi, devletin...
Kıbrıs, bayrağı ve Türkiye emeklilik sistemi
Türkiye Emekli Sandığı, 657 sayılı yasa uyarınca istihdam olunan memurların primlerini tahsil eden ve emeklilik döneminde emekli maaşı ödeyen kurumdur. Memurlar (beyaz yakalılar), kendilerini işten atmak için özel gayret göstermezlerse 25...
Mecbur musun Türkiye'm
İmparatorlukların sona ermesinden yüz yıl sonra; militer ilişkiler ve imparatorluk iddiasıyla ortaya çıkmaya mecbur musun Türkiye'm? Mutlakiyet ve meşrutiyet yönetim anlayışları; hanedan saltanatı amaçlı emperyal imparatorlukların ulusal...
Halka hizmet mi himmet mi?
'Sosyal devlet” ilkesini 'kominist işi” sayan AKP; 'kul” yerine koyduğu yurttaşları 'himmet” ve 'beton” ekonomisiyle konsolide etmeyi sürdürüyor. İftar çadırları, imaret aşhaneleri, eve gönderilen sadak fileleri,...
AKP Türkiye'sinde Amerika ve tarikat etkenliği
Osmanlı döneminin saltanat nimetlerine alışık Diyanet kaynaklı bürokrasisi; halkı ümmet ve kul olarak görmesi; ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti dönemine de taşıdı. Kurtuluş Savaşı sonrasında, olanak buldukça sinmiş halden açığa ve...
Darbe idam ve postal
12 Eylül 1980'de doğan çocuklar, darbeyle yaşanan acıları ve depolitizasyonu bilmezler. Aklı ermeye başladığı tarihten itibaren de ülkenin gerçeklerini öğretemeyen ve edilgen bir eğitim ile bağnazlığa koşullandırıldılar. Bu nedenle...
İstanbul Sözleşmesi, kadın hakları ve Atatürk
Dünyada kadınları önemseyen ve ataerkil anlayışa rağmen demokratik haklar tanıyan ilk yönetici; Gazi Mutsa Kemal Paşa olmuştur. Şöyle ki: İnsanlık dünyası, Amerika'daki tekstil işçilerine yönelik faşizan baskı ve katliam sonrasında...
Bir ülke nasıl uçurulur
67 Ağustos 2020 günü Türk ekonomisi, COV 19'dan sonra da döviz tarafından tamamıyla uçuruldu. Kasım 2002 tarihinden beri Türkiye'yi mutlak çoğunlukla yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP); adıyla müsemma şekilde ülkeyi kalkındırmış...
Fatih Sultan ve Mustafa Kemal
İslam Peygamberi Mısır, Bizans ve Pers krallarına birer mektup göndererek dinine davet etmişti. İslam'ın yayılma sürecinde ise; İstanbul'un ele geçirilmesi hedefi konulmuş. ”İstanbul'u alan komutan ne güzel komutandır” dediğine...
Lozan ve Türk mucizesi nankörlüğü
Türkiye Devleti, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden doğdu. Daha doğrusu; son yüzyılında fiili bağımlı hale gelen, sürekli toprak kayıplarıyla küçülen ve müflis bir 'Hasta Adam” devletinin külleri üzerinde kuruldu. İmparatorluklar...
FETÖ, AKP, Ayasofya ve 15 Temmuz
İçine düştüğü çıkmazı yapay gündemle geçiştirmeye çalışan AKP Hükümeti; kaymakta olan tabanını konsolide etmeye çalışıyor: 30 yıldan beri müze-cami OLAN Ayasofya'da iki kadrolu imam vardı. Hergün 'ezan” okunuyor, 'namaz”...
Suriye ve Irak'ta ne oluyor?
Irak'tan Akdeniz'e uzanacak bir koridorun yaratılması; TSK'nin müdahaleleriyle önlendi. Ama koridoru oluşturma stratejistinin geri adım atmasına yetmedi. Türkiye yönetimi, mezhepsel anlayışla komşu Suriye yönetimini düşman ilan...
Kuran ekonomisi mi, sünnet ve hadis ekonomisi mi?
Partili Cumhurbaşkanı, 8 Mart 2020 günü 'Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans KonferansıİİEFC” toplantısında bir konuşma yaptı. Bir İhvancı olarak, Covid-19 sürecinde dibe vurduğu ortaya çıkan Türk ekonomisinin 'İslam ekonomisi”...
Ayasofya camiler CHP ve meclis kabadayılığı
İçte ekonomiyi, dışta barışçıl politikayı duvara toslatan günümüz hükümeti, ayağı altında kayan toprağı tahkim etme telaşına kapılmış bulunuyor. Bu nedenle iç siyasetteki düşüşünü önleyebilmek için bir kez daha 'din istismarı”...